نکاتی در مورد بازگشت به کتوز بعد از چیت

 این اتفاق را خیلی ساده بنگرید
 به اصول اولیه Keto برگردید
سعی کنید غذاهایی را انتخاب کنید که ولع به کربوهیدرات را تحریک نکند.
نت‌کرب را زیر 20 گرم نگهدارید.
2⃣ سعی کنید روزه داری متناوب داشته باشید.
اگر در روزه گرفتن راحت هستید ، سعی کنید برنامه روزه  16/8 را پیاده نمایید (16 ساعت ناشتا ، 8 ساعت زمان خوردن)
3⃣ ورزش کردن: ورزش به کاهش ذخایر گلیکوژن کمک می کند و شما را سریعتر به کتوز می رساند. حتی یک پیاده روی سریع کمک خواهد کرد!
4⃣ هیدراته بمانید: آب فراوان بنوشید و از الکترولیت ها به مقدار کافی میل کنید . 
بستگی به اینکه چیت شما چقدر طول کشیده،  ممکن است دوباره آنفلوآنزای کتویی را تجربه کنید.
5⃣ خود را پیدا کنید و به هیچ وجه تسلیم نشوید.
ما انسان هستیم و زندگی جریان دارد. این بار وقت بگذارید تا درباره آنچه اتفاق افتاده است و آنچه دفعه بعد می توانید متفاوت انجام دهید (به خصوص اگر تقلب اتفاقی بوده) تأمل کنید. 
هرگز اجازه ندهید که تلو تلو خوردن در جاده پایان کار سفر شما باشد💯

🆔 @ketozhin1
🌐 ketozhin.com