رژیم کتوژنیک و کم کاری تیروئید

رژیم کتوژنیک و کم کاری تیروئید

هورمون فعال تیروئید در بدن T3 است کە از تبدیل T4در بدن تولید میشود،

بیست درصد این تبدیل در کلیه ها و هشتاد درصد ان در کبد صورت میگیرد،

این خیلی موضوع مهمیست، چون غالب افرادی که کم کاری تیروئد دارند، کبد چرب نیز دارند،

کبد چرب باعث میشود که تولید T3 کاهش پیدا کند،

شما با درمان کبد چربتان میتوانید عملکرد ان را افزاش دهید،

با کاهش کربوهیدراتها و روزە داری متناوب این کار امکان پذیر است،

همچنین راهکارهای زیر توصیه میشود

کولین: coline مادە ایست کە در درمان کبد چرب بسیار موثر است، شما میتوانید با مصرف تخم مرغ که زرده ان غنی از کولین است ان را دریافت کنید.

سلنیوم: این ماده در تبدیل T4 به T3نقش زیادی دارد.

ید: که ان را نمک ید دار میتوان دریافت کرد.

زینک: عامل بسیار بسیار مهم در درمان کبد چرب

برای تامین زینک و سلنیوم توصیه میشود که از دارو استفاده شود،

بنابراین در مصرف مکمل حاوی مولتی ویتامین که در اوایل رژیم توصیه شد، سعی کنید از فراورده هایی استفاده کنید که علاوه بر ویتامینها، حاوی زینک و سلنیوم نیز باشند.