نقش دانه ها در رژیم کتو ژنیک

نقش دانە ها در رژیم کتوژنیک:

شکل فوق دانە های مجاز در رژیم کتوژنیک را همراە با  نت کرب هر کدام را نشان میدهد.

دانە چیا،

تخم افتابگردان،

تخمە کدو،

دانە کنجد،

تخم کتان.

این دانە ها بە نوعی میوە گیاهی هستند کە بر خلاف میوەها علاوە بر تامین فیبر، قند خون را بالا نمیبرند و باعث بهبود پروفایل چربی میشوند

همچنین منابع قوی از ویتامین های B ،E و موادمعدنی مثل کلسیم، منیزیوم و پتاسیم هستند،

مصرف انها در این رژیم توصیه میشود.

بهترین دانە ها بە لحاظ نسبت امگا 6 و امگا 3 عبارتند از: دانە چیا، دانە کتان و شاهدانە