کتوز چیست؟ آیا در افرادی که بیماری زمینه ای ندارند احتمال کتواسیدوز وجود دارند؟

کتوز چیست؟ آیا در افرادی که بیماری زمینه ای ندارند احتمال کتواسیدوز وجود دارند؟

کتوز چیست؟ کتوز نتیجه نهایی تغییر در نسبت انسولین به گلوکاگون می باشد و نشان دهنده یک تغییر کلی است که در آن متابولیسم مبتنی بر گلوکز به متابولیسم مبتنی بر چربی تبدیل می شود

کتوز در موارد زیر رخ می دهد:

الف)حالات فیزیولوژیک :

۱) ناشتا بودن(به نام کتوز گرسنگی)

۲) مصرف رژیم غذایی پر چرب  (به نام کتوز رژیمی)

۳) بلافاصله بعد از ورزش (به نام کتوز بعد از ورزش)

ب) متابولیک پاتولوژیک

حالات متابولیک پاتولوزیک و بالقوه کشنده که در طی آن کتوز رخ می دهد شامل موارد زیر می باشد

۱) کتواسیدوز دیابتی در دیابت نوع ۱

۲) کتواسیدوز الکلی

تفاوت عمده کتوز ناشی از گرسنگی و رژیم غذایی با  کتواسیدوز دیابتی و الکلی در میزان غلظت کتون در خون است.

سطح کتون در گرسنگی و کتوز رژیم غذایی در محدوده ی  طبیعی خواهد بود و به سطح خطرناک نخواهد رسید. در مقابل کتواسیدوز دیابتی و الکلی هر دو شرایط بالقوه کشنده هستند.

تمام حالت های ketotic  ناشی از دو وضعیت است:

نخست کاهش هورمون  انسولین و افزایش هورمون گلوکاگون  که هر دو منجر به تخلیه گلیکوژن کبد می گردد

دومین علت افزایش در دسترس بودن اسیدهای چرب آزاد( FFA) در کبد است که‌ می تواند ناشی از چربی رژیم غذایی یا رها شدن چربی ذخیره شده در بدن باشد.

در حالت عادی ، غلظت کتون تقریباً 0.1mmol/dl  است هنگامی که تشکیل  کتون در کبد افزایش می یابد، کتون ها شروع به تجمع در جریان خون می کنند.

کتوز از نظر بالینی به عنوان غلظت کتون  بالاتر از 0.2mmol / dl تعریف می شود.

کتوز خفیف ،با غلظت حدود 2mmol/dl  ، مثلا به دنبال ورزش هوازی رخ می دهد.

کتواسیدوز با غلظت کتون بالاتر از 7 میلی مول در دسی لیتر تعریف می شود.

کتواسیدوز‌ دیابتی و  الکلی منجر به غلظت کتون تا 25 میلی مول در دسی لیتر می شود. این سطح از کتوز هرگز در افراد غیر دیابتی یا غیرالکلی اتفاق نخواهد افتاد.

وقتی کتوز اتفاق می افتد دو چیز را نشان می دهد.

اول اینکه نشان می دهد که سوخت بدن از کربوهیدراتها به چربی و کتون تبدبل می شود و این هدف اصلی رژیم کتوژنیک است

دوم کتوز نشان می دهد که  مسیر تجزیه چربی طبیعی و دست نخورده است.

عدم ایجاد كتوز در شرايطي كه باعث آن مي شود ، نشانگر نقص در تجزیه چربی ، نقص درحمل و نقل  و یا اکسیداسیون آن در کبد است و نشانگر ناهنجاری متابولیکی است که نیاز به ارزیابی بیشتر دارد.

نتیجه:

افرادی که بیماری زمینه ای مانند دیابت نوع ۱ و یا مصرف بالای الکل ندارند  نگران کتواسیدوز در رژیم کتوژنیک نباشید