وارد کردن نظر در مورد دستور یک نوشیدنی خانگی مفید برای کمک به کنترل قند خون در افراد دیابتی یا افرادی که افزایش وزن و مقاومت به انسولین دارند( ترجمه ویدیوی دکتر برگ) . با وارد کردن نظر خود به دیگران کمک کنید.
ردیف نظر نمایش